Phân loại trọng lượng xe tải và hạn chế

0
633

Giao thông vận tải đóng một vai trò quan trọng trong việc di chuyển hàng hóa, hàng siêu trường siêu trọng và những người xung quanh.

Nếu bạn cần phải biết bao nhiêu xe tải của bạn nên cân nhắc, quy định, tải giới hạn chiều rộng hoặc bất cứ điều gì khác để làm với vận tải đường bộ.

Tìm tiêu chuẩn hoạt động, kiểm tra và mã quốc gia cho xe thương mại, vận chuyển hàng nguy hiểm, hạn chế và cấm vận.

Phân loại trọng lượng

Trọng lượng tối đa của xe tải có thể phụ thuộc vào:

  • phân loại đường cao tốc
  • tổng trọng lượng xe đăng ký tối đa cho xe
  • kích thước lốp và khoảng cách trục

Các bản đồ phân loại trọng lượng bao gồm tất cả các lớp cân bao gồm đường cao tốc trọng lượng ban đầu, 63.500 kg đường cao tốc cân, 9 tháng lộ trọng lượng sơ cấp, trọng lượng thứ yếu. Ngoài ra, bản đồ xác định giới hạn cầu, đường cao tốc bị hạn chế và làm sạch hành lang đường.

Đừng quá tải áp phích và bản đồ đường

Tải trọng trục của một phương tiện có bánh xe là tổng trọng lượng được cảm nhận bởi đường cho tất cả các bánh xe được kết nối với một trục nhất định. Trọng lượng siêu trường siêu trọng và kích thước là cần thiết để cân bằng năng lực và khả năng hình học của cơ sở hạ tầng với lợi ích kinh tế tối đa trong khi vẫn đảm bảo an toàn giao thông. Xem không áp tải đường và bản đồ .

Hướng dẫn Truckers ‘ hàng năm phục vụ như là một tài liệu tham khảo tuyệt vời cho các nhà khai thác xe thương mại. Nó được thiết kế để làm cho nó dễ dàng hơn để hiểu những tổ chức giao thông vận tải chịu trách nhiệm về thông tin một nhu cầu lái xe thương mại.
Bảng giải phóng cầu và kết cấu

Các Bảng Bridge và cấu giải phóng mặt bằng phác thảo giải phóng mặt bằng dọc và ngang của cấu trúc trên đường cao tốc.
Lịch trình A – Cầu không thể hỗ trợ bất kỳ tải trọng nào vượt quá trọng lượng tổng thể cho phép hoặc trọng lượng trục.

Giới hạn đường và tăng trọng số

Khi vận chuyển hàng hóa siêu trường siêu trọng và  dịch vụ , tổng trọng lượng xe tối đa phụ thuộc vào phân loại đường cao tốc.

Giới hạn xe tải thương mại và giới hạn trọng lượng được áp dụng trên các đường cao tốc của tỉnh vào các thời điểm khác nhau trong năm. Nó được thực hiện để ngăn chặn thiệt hại cho bề mặt hoặc giường đường. Ngoài ra còn có cơ hội để vận chuyển siêu trường siêu trọng tùy thuộc vào thời tiết và các yếu tố khác.
Quy định, giờ và cấu hình

Giới hạn trọng lượng, kích thước của tải cũng như số giờ bạn có thể lái xe đã được thiết lập để giữ đường cao tốc an toàn . Khám phá các quy định, tiêu chuẩn và số giờ lái xe bạn có thể lái xe hợp pháp tại đây.
Trọng lượng và kích thước

Trọng lượng và kích thước phác thảo các yêu cầu về độ rộng, độ dài, chiều cao và du lịch ban đêm khác nhau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here