Chiến lược chống quá tải

0
1113
Sở Giao thông vận tải, kết hợp với các cơ quan giao thông tỉnh, Cơ quan Đường bộ Quốc gia Nam Phi (SANRAL) và Hội đồng Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học (CSIR) đã soạn thảo Chiến lược Quá tải Quốc gia để giải quyết vấn đề xe quá tải. Chiến lược bao gồm các vấn đề tự điều tiết bởi ngành công nghiệp vận chuyển hàng hóa, tài trợ, đào tạo và các vấn đề hoạt động và đánh giá về dung sai 5% đối với giới hạn khối lượng được phép trong Luật Giao thông đường bộ.
 

Chiến lược này cũng chứa một số khía cạnh mới và sáng tạo, chẳng hạn như:

 • Bản đồ chiến lược sẽ giúp các nhà lập kế hoạch quyết định vị trí thích hợp cho các cân nhắc bổ sung.
 • Một cơ sở dữ liệu chứa thông tin về hoạt động và giám sát cân nặng, cũng như các báo cáo hàng tháng sẽ có thể truy cập thông qua một trang web.
 • Cơ sở dữ liệu này cũng sẽ chứa thông tin về những người phạm tội thường xuyên.
 • Các hướng dẫn thực hành về cách đối phó với những người phạm tội này đang được phát triển. 
 • Thang đo di động đang được đánh giá, xác định độ chính xác và tính chấp nhận của chúng cho mục đích truy tố. 
 • Pháp luật để mở rộng trách nhiệm quá tải cho người gửi hàng quá khổ và người nhận hàng đang được soạn thảo.
 • Các trạm kiểm tra xe mới được trang bị các thiết bị kiểm tra hiện đại như các con lăn phá vỡ để kiểm tra chất lượng của một chiếc xe bị hỏng, một thước đo kéo để đo sự liên kết bánh xe và nhiều thiết bị khác. Điều này sẽ đảm bảo rằng khi một chiếc xe được chứng nhận là có thể đi lại được, nó chắc chắn sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.
 • Cơ quan Đường bộ Quốc gia đã đầu tư vào một số cầu cân nằm trên N3 giữa Johannesburg và Durban, trên N4 giữa Witbank và Komatipoort, và trên N1 tại Mantsole, nằm giữa Pretoria và Warmbaths.
 
 • Trên N3 và N4, Cơ quan Đường bộ Quốc gia đã ký kết các hiệp định dựa trên hiệu suất với khu vực tư nhân để vận hành và quản lý các cân đo, và các thỏa thuận dịch vụ với Cơ quan Giao thông Tỉnh để đảm bảo một cuộc tấn công chuyên trách về quá tải.
 • Trong khoảng thời gian 5 năm, khoản đầu tư này sẽ vượt quá R500 triệu
 • Chiến lược này bao gồm việc giám sát và cân xe cố gắng vượt qua các cân bằng bằng cách sử dụng các tuyến đường thay thế.
Ở Trung Quốc những nỗ lực kiềm chế quá tải đã bao gồm một chiến dịch thành công cho công khai và tiến hành giáo dục, tăng cường thực thi luật giao thông, tiêu chuẩn hóa sản xuất và trang bị lại xe, ghi nhãn trọng tải xe, giảm phí thu phí do người vận chuyển, v.v.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here