Vận chuyển hàng hóa quá khổ quá tải đường biên giới

0
1082

Đầu tiên, định nghĩa về hàng hóa

(1) Hàng hóa quá giới hạn

Sau khi hàng hóa được tải, chiếc xe nằm trên một đường thẳng nằm ngang. Nếu bất kỳ phần nào của hàng hóa vượt quá đường viền cơ bản của giới hạn xe đầu máy hoặc chiếc xe đi qua một đường cong có bán kính 300 mét, chiều rộng tính toán của hàng hóa vượt quá đường viền cơ bản của giới hạn xe đầu máy. Hàng hóa.

(2) Hàng hóa quá cân

Sau khi tải, tổng hiệu ứng chịu tải nặng của xe tải hạng nặng vượt quá tải trọng tiêu chuẩn thiết kế (tải trọng trung bình) của cầu và cống, được gọi là hàng hóa quá tải.

 

Thứ hai, hạng hàng hóa

(1) Xếp hạng vượt mức

Theo mức độ tràn ngập của hàng hóa, hàng hóa quá giới hạn được chia thành ba cấp độ: vượt cấp một cấp, vượt cấp hai cấp và siêu vượt.
Vượt cấp 1: Chiều cao từ bề mặt đường ray là trên 1250 mm trở lên nhưng không vượt quá giới hạn cấp đầu tiên;
Vượt cấp 2: Vượt quá giới hạn vượt cấp cấp một và không vượt quá giới hạn vượt cấp cấp hai và chiều cao từ 150 mm đến dưới 1250 mm từ bề mặt đường ray không vượt quá giới hạn cấp hai;
Siêu tràn: Vượt quá giới hạn cấp độ thứ hai.

(2) Mức thừa cân:

Theo tình trạng thừa cân của hàng hóa, hàng hóa quá cân được chia thành ba cấp: một mức thừa cân, hai mức thừa cân và siêu thừa cân.
Thừa cân cấp 1: 1,00 <Q ≤ 1,05;
Thừa cân hai cấp: 1,05 <Q 1,09;
Siêu thừa cân: Q> 1,09.
Lưu ý: Q là hệ số tải trực tiếp.

Thứ ba, xử lý các điều kiện

Khi người gửi hàng ký gửi hàng hóa quá giới hạn và quá trọng lượng, ngoài các quy trình xử lý hàng hóa nói chung, các thông tin sau sẽ được gửi:
  1. Hướng dẫn vận chuyển hàng hóa quá giới hạn (Định dạng 1), ba chế độ xem hình dạng hàng hóa. Hình nên chỉ ra kích thước có liên quan của hàng hóa, chiều dài của bề mặt đỡ và chỉ ra vị trí của trọng tâm với dấu “+”.
  2. Đối với hàng hóa tự lái, phải có trọng lượng bản thân, số trục, chiều dài cơ sở, chiều dài cơ sở cố định, chiều dài, khoảng cách giữa các chân trung tâm bogie, hình thức phanh và hạn chế vận hành.
  3. Nó được lên kế hoạch để tải một sơ đồ gia cố cho số lượng xe, mô hình và phương tiện được sử dụng.
  4. Thông tin quy định khác.
 
Người gửi hàng sẽ đóng dấu hoặc ký các hướng dẫn cho hàng hóa quá tải và quá tải, kế hoạch tăng cường tải kế hoạch và thông tin được cung cấp, và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của nội dung.

Thứ tư, phương pháp đo lường

Đo lượng hàng hóa dư thừa tính bằng milimét. Việc đo trước và sau khi tải được xử lý theo các quy định sau.
1. Trước khi tải, đo theo sơ đồ gia cố tải theo kế hoạch
(1) Chiều dài: đo chiều dài tối đa, chiều dài của bề mặt đỡ, khoảng cách từ trọng tâm đến điểm cuối và khoảng cách từ mặt cắt ngang đến tâm trọng lực.
(2) Chiều cao: Từ bề mặt hỗ trợ, đo chiều cao trung tâm, chiều cao bên và trọng tâm. 1 Chiều cao trung tâm: Chiều cao từ bề mặt hỗ trợ đến chiều cao tối đa là chiều cao trung tâm; 2 Chiều cao bên: chiều cao từ điểm đo đến bề mặt hỗ trợ bên dưới chiều cao trung tâm. Nếu có một số chiều cao bên khác nhau, mỗi chiều cao bên khác nhau nên được đo từ trên xuống dưới.
(3) Chiều rộng: Đo chiều rộng ở chiều cao trung tâm và chiều rộng ở các độ cao khác nhau. 1 Chiều rộng ở chiều cao trung tâm: chiều rộng tối đa ở chiều cao trung tâm, bên trái và bên phải của mặt phẳng thẳng đứng của trọng tâm hàng hóa, chiều rộng ở chiều cao 2 bên: ở độ cao của mỗi bên, ở bên trái của mặt phẳng dọc của trọng tâm của hàng hóa và Chiều rộng tối đa ở phía bên phải.
2. Sau khi tải, đo theo trạng thái tải và gia cố thực tế (bao gồm cả vật liệu gia cố)
(1) Chiều dài: 1 Khi đo đai, đo khoảng cách giữa giá đỡ và điểm ngoài của hai điểm tựa; 2 Khi tích lũy tải trọng, đo chiều dài của chùm tia cuối của phương tiện nhô ra, nếu các phần nhô ra ở hai đầu không bằng nhau, chúng nên được đo riêng.
(2) Chiều cao: Chiều cao trung tâm và chiều cao bên được đo từ bề mặt đường ray.
(3) Chiều rộng: Từ mặt phẳng thẳng đứng nơi đặt đường tâm dọc của xe, đo chiều rộng của chiều cao trung tâm và chiều cao của các cạnh bên khác nhau ở bên trái và bên phải, tương ứng.

Xem thêm: https://atlan.edu.vn/van-tai-sieu-truong-sieu-trong-heavy-transport-inc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here