Nghe điện thoại tiếng Nhật là gì

0
673

Trong tiếng Nhật, trả lời điện thoại (denwanideru)(電話に出る) là hành động chia sẻ thông tin giữa hai mục không ở cùng một vị trí. Vì nó nhanh chóng và tiện lợi, điện thoại trò chuyện và trao đổi thông tin là phương thức liên lạc phổ biến nhất hiện nay.

Trả lời điện thoại là một chủ đề có rất nhiều thuật ngữ tiếng Nhật.

Denwanideru (電話に出る): Nghe điện thoại.

Denwa suru (電話する): Gọi điện thoại.

Denwa-chū (電話中): Đang nghe điện thoại.

Chokutsū denwa (直通電話): Gọi điện thoại trực tiếp.

Tsūwa (通話): Sự gọi điện thoại.

Chōkyori denwa (長距離電話): Cuộc gọi đường dài.

Kake naosu (かけ直す): Gọi lại.

Aisatsu mawari (挨拶まわり): Cuộc gọi điện thoại chúc mừng năm mới.

Denwa-mō (電話網): Mạng điện thoại.

Shigai denwa (市外電話): Điện thoại đường dài.

Keitaidenwa (携帯電話): Điện thoại di động.

Kōshūdenwa (公衆電話): Điện thoại công cộng.

Shinai denwa (市内電話): Điện thoại nội hạt.

Denwabangō (電話番号): Số điện thoại.

Baiburēshon (バイブレーション): Chế độ rung.

Sairentōmōdo (サイレントーモード): Chế độ im lặng.

Kinai mōdo (機内モード): Chế độ máy bay.

web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.print3dforum.com/member.php/25936-phongkhamsaigonlist”> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://band.us/band/87245884”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://www.metooo.io/u/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://repo.getmonero.org/cuahangcamerasaigonlist”> web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/cuahangcamerasg”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web </ a> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/ctl/Profile/userId/237636/pageno/3/Default.aspx”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https: //www.watchfaces.be / forum / users / dichtiengnhatsaigonlist / “> web web web

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here