Con cá tiếng nhật là gì

0
589

Người mới học tiếng Nhật khi nhìn 3 bảng chữ cái này chắc chắn sẽ thấy thật “đáng sợ” khi vừa là chữ tượng hình, lại phải nhớ 1 lúc 3 bảng chữ cái thì sao có thể.

Nhưng thực tế khi bạn bắt tay vào học, bạn sẽ thấy bảng chữ cái Katakana và Hiragana mỗi bảng chữ cái chỉ khoảng hơn 40 chữ, và các nét viết của 2 bảng chữ cái này cũng không hề phức tạp.

Bạn chỉ mất nhiều nhất là 2 tuần để học hết 2 bảng chữ cái Katakana và Hiragana và mất khoảng 120 – 140 ngày để học hết toàn bộ kiến thức của 25 bài Minna no nihongo.

Duy chỉ có duy nhất 1 phần bạn phải lưu ý đó là Kanji. Kanji có nguồn gốc từ chữ Hán, là dạng chữ tượng hình với nhiều nét viết.
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here