Bộ thủ thổ 土 và các chữ kanji có chứa bộ 土

0
3483
bo thu tho 土 kanji

Bộ thủ 土 – thổ có nghĩa là đất, các từ chứa bộ thủ này thường liên quan tới đất, đá, hoặc 1 nơi nào đó nằm trên đất. Cũng có 1 số từ không rõ nghĩa khi kết hợp với nhiều bộ khác. Là 1 bộ phổ biến trong 214 bộ thủ kanji

Kanji Âm hán việt Nghĩa On-reading
Thổ Đất do, to
thời thời gian: Chữ thời (時) gồm bộ Nhật bên trái (日) với bộ Thổ (土) ở trên và chữ Thốn (寸) ở dưới.
– Mặt trời (日) chiếu qua mặt đất(土) được mấy chốc (寸)
– Theo quan niệm của dân gian xưa: chữ Thời 時 thường dùng đo vị trí của mặt trời của người xưa. Cổ nhân cho rằng bất kỳ mặt trời ở phương hướng nào thì đều thấy bóng của nó, người ta căn cứ sự di chuyển của bóng mặt trời để các định thời gian
ji
đường thực đường, thiên đường: Dưới là chữ THỔ 土.Trên vẽ hình ngôi nhà lớn. Ngôi nhà lớn nằm trên mặt đất gọi là ĐƯỜNG 堂 doo
trủng đống đất
phần mộ phần fun
mộ ngôi mộ bo
lăng lăng tẩm ryoo
mai chôn mai
hạt địa hạt katsu
lục lục địa, lục quân riku
cơ sở, cơ bản ki
tẩu chạy soo
xã hội, công xã, hợp tác xã sha
địa thổ địa, địa đạo chi, ji
khê thung lũng, khê cốc kei
phản cái dốc han
kính bán kính kei
chu chu vi, chu biên shuu
chu tuần shuu
điêu điêu khắc choo
trường hội trường, quảng trường joo
thành thành phố, thành quách joo
thành lũy rui
phố phố xá ho
phường phường boo
cảnh nhập cảnh, quá cảnh, cảnh ngộ kyoo, kei
tại tồn tại, thực tại zai
thế tư thế, thế lực sei
cát chia cắt, cát cứ katsu
kiên kiên cố ken
canh canh tác koo
nhưỡng thổ nhưỡng joo
đê đê điều tei
trái tài sai
áp áp lực, trấn áp atsu
chí đến shi
nhai sinh nhai gai
viên tường
khanh hố đào koo
vực khu vực, lĩnh vực iki
viên vườn, điền viên, hoa viên, công viên en
ốc phòng ốc oku
cáo báo cáo, thông cáo koku
thị người hầu, thị lang ji
tự chùa ji
tháp tòa tháp too
cư xá sha
thất phòng, giáo thất shitsu
trì cầm, duy trì ji
giai giai nhân ka
nhai phố xá gai, kai
khẩn khai khẩn kon
tọa chỗ ngồi, tọa đàm, tọa độ za
xả vứt sha
thụ cây, cổ thụ ju
ác nắm aku
việt vượt qua, việt vị etsu
yên khói en
viễn viễn phương, vĩnh viễn en, on
diêm muối en
khối đống kai
hoại phá hoại kai
quái kì quái, quái vật kai
hại có hại, độc hại, lợi hại gai
hách nạt nộ, hách dịch kaku
quải treo
kham chịu đựng được kan
quy quy tắc, quy luật ki
khởi khởi động, khởi sự, khởi nghĩa ki
khiết uống, hút kitsu
khước khước từ kyaku
cước cẳng chân kyaku, kya
khứ quá khứ, trừ khử kyo, ko
cần chuyên cần, cần lao kin, gon
quân quân bình, quân nhất kin
cẩn kính cẩn kin
khế khế ước kei
hình khuôn hình, mô hình kei
kinh kinh tế, sách kinh, kinh độ kei, kyoo
hành thân cây cỏ kei
khinh khinh suất, khinh khi kei
khiết thanh khiết ketsu
hiến hiến pháp, hiến binh ken
khanh hố đào koo
khốc tàn khốc koku
trái nợ, quốc trái, công trái sai
tài may vá, tài phán, trọng tài sai
tải đăng tải sai
chấp cố chấp shitsu, shuu
tha thứ, dung xá, xá tội sha
thú hứng thú, thú vị shu
thục tư thục juku
thục tư thục juku
thanh xanh, thanh thiên, thanh niên sei, shoo
tình tình cảm, tình thế joo, sei
tình trong xanh joo, sei
thanh thanh bạch, trong sạch sei, shoo
tinh tinh lực, tinh túy sei, shoo
thỉnh thỉnh cầu, thỉnh nguyện sei, shin
tĩnh bình tĩnh, trấn tĩnh sei, joo
tích tích tụ, súc tích, tích phân seki
tịch quốc tịch, hộ tịch seki
tích thành tích seki
trách khiển trách, trách cứ, trách nhiệm seki
xích đỏ, xích kì, xích đạo, xích thập tự seki, shaku
tiên tiên sinh, tiên tiến sen
tiển rửa sen
tiềm tiềm ẩn, tiềm thức sen
tiển gang sen
tố đắp tượng so
tố yếu tố, nguyên tố so, su
tăng tăng gia, tăng tốc zoo
tạo chế tạo, sáng tạo zoo
đọa rơi xuống, xa đọa da
đãi đợi, đối đãi tai
đạt đạt tới, điều đạt, thành đạt tatsu
đàn diễn đàn dan, tan
trật trật tự chitsu
調 điều, điệu điều tra, điều hòa; thanh điệu, giai điệu choo
siêu siêu việt, siêu thị, siêu nhân choo
siêu siêu việt, siêu thị, siêu nhân choo
thổ thổ huyết, thổ lộ to
đồ sơn vẽ to
đồ môn đồ, đồ đệ to
đẳng bình đẳng, đẳng cấp to
đáo đến too
đặc đặc biệt, đặc công toku
độc đầu độc doku
nhiệt nhiệt độ, nhiệt tình netsu
bồi bồi đắp bai
phong phong kiến fuu, hoo
hàng rào hei
pháp pháp luật, phương pháp hoo
bành bành chướng boo
quật mương

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here