Lu bánh thép tiếng Anh là gì? Khái niệm, 1 số hình ảnh

0
270

Lu bánh thép tiếng Anh là gì? Đây là một câu hỏi thường gặp khi bạn quan tâm đến thuật ngữ này trong quá trình học tiếng Anh. Việc học tiếng Anh đã trở thành một xu hướng phổ biến, đặc biệt ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng thuật ngữ này một cách chính xác và hiệu quả. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết của chúng tôi sẽ hỗ trợ quá trình học tiếng Anh của bạn.

Lu bánh thép tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, lu bánh thép tiếng Anh có nghĩa là: steel-wheeled roller

 • Phát âm: /stiːl wiːl ˈrəʊ.lər/

Định nghĩa: Lu bánh thép hay còn được gọi là lu đầm bánh thép, là một loại thiết bị đầm lực trong xây dựng. Nó có bánh xe bằng thép cứng, cho phép truyền tải trọng xuống mặt đường và nền đất để đạt hiệu quả đầm lực tốt nhất. Nguyên lý hoạt động của lu bánh thép dựa trên sự tiếp xúc giữa bánh xe và bề mặt đường, đồng thời áp dụng lực đẩy để đạt được độ đầm đặc cần thiết.

Lu bánh thép tiếng Anh là gì? Khái niệm, 1 số hình ảnh
Khái niệm lu bánh thép là gì?

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến lu bánh thép

Dưới đây là một số thuật ngữ trong tiếng Anh có phiên âm và dịch tiếng Việt liên quan đến câu hỏi “Lu bánh thép tiếng Anh là gì?”:

 • Vibratory roller /ˈvaɪbrəˌtɔːri ˈroʊlər/ – Lu đầm rung
 • Compaction /kəmˈpækʃən/ – Đầm lực
 • Compaction roller [kəm’pækʃ(ə)n ‘roʊlər] – Lu bánh thép
 • Vibratory roller [vaɪ’breɪtəri ‘roʊlər] – Lu bánh rung
 • Pneumatic roller [nju:’mætɪk ‘roʊlər] – Lu bánh hơi
 • Vibratory roller [ˈvaɪbrəˌtɔri ˈroʊlər] – Lu bánh thép rung
 • Asphalt roller [ˈæsˌfɔlt ˈroʊlər] – Lu bánh thép nhựa đường
 • Soil compactor [sɔɪl kəmˈpæktər] – Máy đầm đất
 • Pneumatic roller [njuːˈmætɪk ˈroʊlər] – Lu bánh thép khí nén
Lu bánh thép tiếng Anh là gì? Khái niệm, 1 số hình ảnh
Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến lu bánh thép

Một số mẫu câu ví dụ về lu bánh thép trong tiếng Anh

Dưới đây là 5 câu ví dụ cho từ “steel-wheeled roller” trong tiếng Anh, kèm theo dịch tiếng Việt liên quan đến câu hỏi “Lu bánh thép tiếng Anh là gì?”:

 1. The construction crew used a steel-wheeled roller to compact the newly paved road.

=> Dàn công trình sử dụng lu bánh thép để đầm nén đường vừa mới trải.

2. The steel-wheeled roller efficiently leveled the surface of the construction site.

=> Lu bánh thép hiệu quả làm phẳng mặt bề mặt tại hiện trường xây dựng.

3. The operator controlled the steel-wheeled roller with precision to achieve optimal compaction.

=> Người điều khiển lu bánh thép điều chỉnh với sự chính xác để đạt được độ nén tối ưu.

4. The steel-wheeled roller smoothly rolled over the compacted soil, ensuring stability.

=> Lu bánh thép trượt mượt qua mặt đất đã được đầm nén, đảm bảo tính ổn định.

5. The steel-wheeled roller was used to compress the layers of gravel during road construction.

=> Lu bánh thép được sử dụng để nén các lớp đá mi trong quá trình xây dựng đường.

Cuối cùng, chúng tôi đã cung cấp 1 số từ vựng trên giúp bạn mở rộng vốn từ tiếng Anh và để trả lời câu hỏi “Lu bánh thép tiếng Anh là gì?“. Hy vọng rằng các ví dụ trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng từ “Steel-wheeled roller” trong việc học tập tiếng Anh của bạn.

Bài viết được tham vấn từ công ty Xây dựng Nhân Đạt:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here