TỐ CHẤT TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ

0
751

Trong tiếng Anh, tố chất là qualities

Qualities có nghĩa là tố chất trong tiếng Việt chỉ bản chất của mỗi người, con người khác nhau có những tố chất khác nhau thể hiện nét riêng được bộc lộ ra trong cuộc sống hằng ngày như khả năng thiên bẩm, thứ mà họ có được để hỗ trợ làm tốt một công việc nào đó. Những tố chất có thể kể đến như: tố chất về khả năng lãnh đạo, tố chất viết truyện,….

THÔNG TIN CHI TIẾT TỪ VỰNG

Cách viết: Qualities

Phát âm Anh – Anh:  /ˈkwɒl.ə.ti/

Phát âm Anh – Mỹ:  /ˈKwɒl.ə.ti/

Từ loại: Danh từ

Nghĩa tiếng Anh:  the degree of excellence of something, often a high degree of it; a characteristic or feature of something, that makes it different from other things

Nghĩa tiếng Việt: Tố chất- mức độ xuất sắc của một thứ gì đó, thường là mức độ cao của nó; một đặc điểm hoặc tính năng của một cái gì đó, làm cho nó khác với những thứ khác

Xem thêm:

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here