“ĐOM ĐÓM” TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ

0
592

Trong tiếng Anh, đom đóm là Firefly

THÔNG TIN CHI TIẾT TỪ VỰNG

 • Cách viết: Firefly
 • Từ loại: Danh từ

Nghĩa tiếng Anh: an insect that is active during the night and whose tail produces light

Nghĩa tiếng Việt: Đom đóm – một loài côn trùng hoạt động vào ban đêm và có đuôi tạo ra ánh sáng

VÍ DỤ ANH VIỆT

 • A theory of complex reverberatory behaviour, first analysed in connection with interactions of fireflies, is shown to be applicable also to neural populations.

 • Một lý thuyết về hành vi âm vang phức tạp, lần đầu tiên được phân tích liên quan đến tương tác của đom đóm, được chứng minh là cũng có thể áp dụng cho các quần thể thần kinh

 • In fireflies, oxidation of luciferins, which is catalyzed by luciferases, yields a peroxy compound 1,2-dioxetane.

 • Ở đom đóm, quá trình oxy hóa luciferins, được xúc tác bởi luciferase, tạo ra hợp chất peroxy 1,2-dioxetane.

Từ/ Cụm từ liên quan

Ý nghĩa

Ví dụ minh họa

insects 

côn trùng

 • Ở các nước nhiệt đới có rất nhiều loài côn trùng đặc biệt thú vị

 •  In tropical countries there are many species of insects that are particularly interesting

worms 

sâu

 • Con bé thật sự rất sợ sâu nên anh đừng dọa nó

 • She’s really scared of worms so don’t scare her

butterflies

bướm

 • Ôi nhìn những con bướm vàng kìa

 • Oh look at the yellow butterflies

luminescent 

phát quang

 • Những biển quảng cáo được gắn chữ phát quang để dễ nhìn vào buổi tối

 • Billboards are labeled with luminescent letters for easy visibility at night

dragonflies 

chuồn chuồn

 • Dân gian vẫn thường nói chuồn chuồn bay thấp báo hiệu chuẩn bị mưa

 • Folks often say dragonflies fly low to signal rain preparation

bee

ong

 • Bố tôi mới bị ong đốt phải nhập viện

 • My father was stung by a bee and had to be hospitalized

grasshoppers

châu chấu

 • Giờ đây, châu chấu trở thành món ăn đặc sản ở nhiều nơi

 • Now, grasshoppers have become a specialty food in many places

 

Xem thêm:

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here