Chuyển Nhà Trong Tiếng Anh Là Gì?

0
603

Câu hỏi: Chuyển nhà tiếng anh là gì?

Trả lời: moving house – immigration – movement

Một số mẫu câu giao tiếp trong dịch vụ chuyển nhà bạn cần biết:

  • I am a moving company surveyor. (Tôi là nhân viên khảo sát của công ty chuyển nhà)
  • Do you have a moving house? (Bạn có nhờ dịch vụ chuyển nhà phải không?)
  • When do you move house? (Khi nào bạn chuyển nhà?)
  • Where do you move? (Bạn chuyển đến đâu?)
  • What are the items you want to move? (Những món đồ bạn muốn di chuyển là gì?)
  • Would you like us to pack all of them? (Bạn có muốn chúng tôi đóng gói tất cả chúng không?)
  • The number of porters is how much? (Số lượng người khuân vác là bao nhiêu?)
  • Thank you for using our service. (Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ.)

Xem thêm:

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here