Giáo dục trong tiếng Nhật là gì?

0
2496

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và cách dùng từ giáo dục trong tiếng Nhật là gì. Sau khi bạn đọc xong nội dung này chắc hẳn sẽ thêm nhiều về từ giáo dục tiếng Nhật nghĩa là gì nhé.

* n – きょういく – 「教育」 – きょうじゅ – 「教授」 * v – きょういくする – 「教育する」

Các ví dụ sử dụng từ “giáo dục” trong tiếng Nhật

  • Nâng cao trình độ giáo dục:教育の程度を高める
  • Giáo dục liên quan đến lý thuyết công nghệ thông tin:ITの倫理に関する教育
  • Giáo dục văn học Anh:英文学教授
  • Giáo dục thanh thiếu niên thông qua thể thao:スポーツを通して青少年を教育する
  • Giáo dục người dân về ~:〜について一般市民を教育する

Xem thêm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here