Con ốc tiếng Anh là gì

0
1185

Đây là một trong những dụng cụ được gắn kết nhờ vào sự ma sát được tạo bởi các vòng xoắn được thiết kế chuyên biệt. Chiều xoắn của con ốc có thể được xác định nhờ vào quy tắc bàn tay phải.

Một số từ vựng liên quan đến con ốc trong tiếng Anh là gì bạn có thể tham khảo thêm:

  • Cây xẻng (tiếng Anh là shovel)
  • Cây búa (tiếng Anh là hammer)
  • Viên gạch (tiếng Anh là brick)
  • Xi măng (tiếng Anh là cement)
  • Vôi (tiếng Anh là lime)
  • Cát (tiếng Anh là sand)
  • Vật tư (tiếng Anh là supplies)
  • Xây dựng (tiếng Anh là construction)
  • Công cụ (tiếng Anh là tool)

Xem thêm:

Tham khảo thêm:

 

htt
ps://sc.districtcouncils.gov.hk/TuniS/topmoving.org
htt
ps://www.fimfiction.net/user/448915/topmoving
https://www.cru
nchyroll.com/user/topmovingg

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

https://chothai24h.com/threads/92903-Top-25-dich-vu-chuyen-kho-xuong-tron-goi-gia-re-tai-TPHCM.html?p=100350#post100350http://forum.duoclieutanphat.com/threads/top-25-dich-vu-chuyen-kho-xuong-tron-goi-gia-re-tai-tphcm.27540/http://maymienbac.com/diendan/showthread.php?78153-Top-25-dich-vu-chuyen-kho-xuong-tron-goi-gia-re-tai-TPHCM.html&p=84351#post84351https://suckhoetoday.com/threads/105208-Top-25-dich-vu-chuyen-kho-xuong-tron-goi-gia-re-tai-TPHCM.html?p=117570#post117570https://forum.thienlonghcm.com/threads/top-25-dich-vu-chuyen-kho-xuong-tron-goi-gia-re-tai-tphcm.17964/https://hvacr.vn/diendan/threads/top-25-dich-vu-chuyen-kho-xuong-tron-goi-gia-re-tai-tphcm.156359/http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/56660-top-25-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-chuy%E1%BB%83n-kho-x%C6%B0%E1%BB%9Fng-tr%E1%BB%8Dn-g%C3%B3i-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-t%E1%BA%A1i-tphcm/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here