Máy tính tiếng Nhật là gì?

0
10119

Máy tính tiếng Nhật là gì?

Trả lời:

 • デスクトップパソコン   Máy tính bàn
 • ノートパソコン   Máy tính xách tay
 • タブレット型コンピューター   Máy tính bảng
 • パソコン   Máy tính cá nhân

Một số từ vựng liên quan đến máy tính

 • キーボード Bàn phím
 • マウス Chuột
 • 画面 Màn hình
 • プリンター Máy in
 • ハードドライブ ổ cứng
 • モニター Phần màn hình
 • 無線ルーター Router
 • ケーブル Dây
 • スピーカー Loa
 • パワーケーブル Cáp nguồn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here