Bộ thủ 宀 miên trong kanji

0
3925
bo thu miem kanji

Bộ thủ miên 宀 có nghĩa là mái nhà, các từ chứa bộ thủ này thường có nghĩa 1 nơi nào đó có mái che, bao phủ ví dụ như gia đình 家, phòng 室, viện 院… Tuy nhiên những chữ phức tạp gồm nhiều bộ thì nghĩa của nó phụ thuộc các bộ thủ quan trọng khác.

Thông tin hữu ích khác:

Kanji Âm hán việt Nghĩa On-reading
an an bình, an ổn
– Trong nhà có người phụ nữ 女 chăm lo thì yên ổn.
an
thất phòng, giáo thất shitsu
tự chữ, văn tự ji
thủ cố thủ, bảo thủ shu, su
trạch nhà ở taku
tôn tôn giáo shuu, soo
viện học viện, y viện in
thú săn bắn shu
vũ trụ u
huyệt sào huyệt ketsu
yến yến tiệc en
bảo bảo vật hoo
mật bí mật, mật độ mitsu
gia gia đình, chuyên gia ka, ke
giá đi lấy chồng ka
quả cô quả, quả phụ ka
giá kiếm tiền ka
liêu kí túc xá ryoo
xác chính xác, xác lập, xác suất kaku
thiết trộm cắp setsu
diêu lò nung yoo
dung dung mạo, hình dung, nội dung yoo
dung dung dịch yoo
dung dung dịch yoo
hàn lạnh kan
trữ tàng trữ, lưu trữ cho
định thiết định, quyết định, định mệnh tei, joo
hoàn hoàn thành, hoàn toàn kan
quan quan lại kan
khoan khoan dung kan
hiến hiến pháp, hiến binh ken
thực sự thực, chân thực jitsu
quản ống, mao quản, quản lí kan
quán đại sứ quán, hội quán kan
nghi thích nghi, tiện nghi gi
khách hành khách, thực khách kyaku, kaku
cung cung điện kyuu, guu, ku
phú giàu, phú hào, phú hộ, phong phú fu, fuu
cứu nghiên cứu, cứu cánh kyuu
không không khí, hư không, hàng không kuu
宿 túc tá túc, kí túc xá shuku
song cửa sổ soo
tiêu đầu tối, nguyên tiêu shoo
tuyên tuyên bố, tuyên cáo sen
sùng tôn sùng, sùng bái suu
thẩm thẩm tra, thẩm phán, thẩm định shin
trất ngạt chitsu
trụ vũ trụ chuu
cùng cùng cực kyuu
ngạch trán, giá tiền, hạn ngạch, kim ngạch gaku
hại có hại, độc hại, lợi hại gai
cát chia cắt, cát cứ gai
hạt địa hạt katsu
diễn diễn viên, biểu diễn, diễn giả en
đột đột phá, đột nhiên totsu
án luận án, đề án an
oản cánh tay wan
quan quan tài kan
kí gửi, kí sinh ki
khống khống chế koo
tể chúa tể, tể tướng sai
sát quan sát, giám sát, cảnh sát satsu
sát trà sát satsu
con rắn ja, da
súc co lại shuku
đĩnh viên thuốc, khóa joo
tẩm ngủ shin
ninh an ninh nei
tân tân khách, tiếp tân hin
tịch cô tịch, tịch mịch jaku, seki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here