Bộ thủ 士 – sĩ trong kanji

0
1386
Bộ thủ 士 - sĩ trong kanji
Bộ thủ 士 – sĩ trong kanji

Bộ thủ 士 – sĩ có nghĩa là sĩ tử bộ thủ khá phổ biến, dễ nhận biết, nhưng dễ gây lầm lần với bộ thổ 土

Kanji Âm hán việt Nghĩa On-reading
chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ shi
làm việc, người shi
chí ý chí, chí nguyện: Chữ chí 志 gồm 2 bộ 士 sĩ (kẻ sĩ) và bộ tâm 心 => kẻ sĩ có trái tim đầy ý chí! shi
chí tạp chí: Gồm chữ 志(chí) và bộ ngôn 言 => Có chí mà nhiều chuyện thì cũng chỉ đi bán tạp chí, không thể làm việc lớn được! shi
lệ nô lệ, lệ thuộc rei
nhiệm trách nhiệm, nhiệm vụ nin
nhâm mang thai nin
mại thương mại bai
tráng cường tráng, tráng sĩ soo
trang trang trại soo
trang trang phục, hóa trang, trang bị soo, shoo
cát tốt lành, cát tường kichi, kitsu
hỉ vui ki
vui, ki
nhất số một, một ichi
xác vỏ kaku
khoản điều khoản kan
kết đoàn kết, kết thúc ketsu
cốc ngũ cốc koku
thanh âm thanh, thanh điệu sei, shoo
thực sự thực, chân thực jitsu
tục tiếp tục zoku
đình pháp đình, triều đình tei
độc độc giả, doku, toku, too
biểu biểu hiện, bảng biểu, biểu diễn hyoo
hao tiêu hao, hao mòn moo, koo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here